Dagsorden1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastlæggelse af kontingent for 2020
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Jens Arne Knudsen
Thomas Jensen
Claus Harboe
Casper Hansen
Joakim Pedersen
Morten Madsen
Valdemar Sejer Clausen
7. Valg af suppleanter: Benny og Per Sørensen
8. Valg af revisor: Karsten Nielsen
Valg af revisor suppleant: Vang Jarl
9. Eventuelt

Tilmelding senest den 4. februar 2019 til
Claus Harboe, tlf. 24 61 00 19 eller Jens Clausen tlf. 23 82 68 27

Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er foreningen vanen tro vært ved spisning og en lille en til halsen.

Menu:
Forret: Sildemad
Hovedret: Bøf med spejlæg, bløde løg, kartofler og brun sovs m. tilbehør

I løbet af aftenen afholdes der traditionen tro lotteri, hvor der udtrækkes mange spændende præmier.